Монгол Улсын хилийн боомтоор нэвтэрч ирсэн транзит болон гадаад улсын дугаартай авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрМонгол Улсын хилийн боомтоор нэвтэрч ирсэн транзит болон гадаад улсын дугаартай авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэрАвтоээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлЖолооч  замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ  бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бусдын өмнө хүлээх хариуцлага байна.
Даатгалын үндсэн эрсдэлЖолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь насанд учруулсан хохирол;Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол;Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол.
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээЖолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журмын дагуу
4Нөхөн төлбөр олголтДаатгагч нь Жолоочийн даатгалын тухай хууль болон энэ гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу дараах баримтыг үндэслэн нөхөн төлбөрийг олгоно:даатгалын гэрээ;даатгуулагчийн өргөдөл;шаардлагатай бусад баримт бичиг
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдсэтгэл санааны хохирол;хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулснаас үүссэн хохирол;даатгуулагчийн автотээврийн хэрэгсэл, ачаанд учирсан хохирол;Жолоочийн даатгалын тухай хууль болон энэ гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан хохирол.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *