Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

“ҮЛЭМЖ ПЛАТИНУМ” VIP ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь таны тээврийн хэрэгсэлд ямар нэг гадны нөлөөллөөс үүдэлтэй эсвэл замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед учирсан хохирлыг барагдуулдаг сайн дурын даатгал бол Жолоочийн хариуцлагын даатгал нь хуулиар хийлгэсэн байхыг шаарддаг ба зөвхөн бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, амь насанд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм. “Үлэмж” багц даатгал нь эдгээр даатгалуудын нэгдмэл багц даатгал бөгөөд хамт даатгуулсан тохиолдолд олон төрлийн хямдрал, урамшууллыг авах боломжтой болох юм.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ:

– Хэмнэлт /Үндсэн үнээс хямдруулан даатгуулах боломж/

– Нэмэлт үйлчилгээ /Засварын дараах 1 удаагийг угаалга гм/

– Урамшуулал /Явах эд анги, компьютер оношилгоо үнэ төлбөргүй гм/

Та “Үлэмж” багц даатгалыг хийлгэснээр тээврийн хэрэгслийн даатгалаа 20%-ийн хөнгөлөлттэй даатгуулахаас гадна нэмэлт үйлчилгээ, урамшууллуудыг авах боломжтой.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *