Малын эрсдлийн даатгал

Ач холбогдол: Малын индексжүүлсэн даатгал төслийн хүрээнд малын хорогдлын эрсдэлийг Монгол…

Гэрийн даатгал

АЧ ХОЛБОГДОЛ Таны гэр байгалийн болон галын эрсдэлийн нөлөөллөөс болоод бүрэн…

Байшин барилгын даатгал

Ач холбогдол: Та байшин барилгаа даатгуулснаар гэнэтийн санаандгүй эрсдэлүүдийн улмаас байшин…