20,000 ХҮҮХЭД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ ПРАКТИК ӨРӨӨ

Практикал даатгалын хамт олон 20 жилийн ойгоо тохиолдуулан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тус сэргээн засах төвийн хөдөлмөр заслын “Практик” өрөөг бүрэн тохижуулж хүлээлгэн өглөө. 👏👏

Энэхүү хөдөлмөр заслын өрөө нь хүүхдийн орчин бүрэн бүрдсэн бөгөөд хүүхдэд ээлтэй аюулгүй нөхцөлийг хангасан юм. 🤗🤗

Хүүхдийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө оруулсан бүхэнд нь талархал илэрхийлье.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *